Cégünk a Winiktat Ügyiratnyilvántartó rendszerét új, Java alapú alkalmazásra cserélte. Az eWiniktat Ügyiratnyilvántartó és Iratkezelő Rendszer webes /internet-intranet/ felületen egy böngésző program (Explorer, FireFox) segítségével jelenik meg. A projekt során a fejlesztést a felhasználók igényeinek figyelembe vételével, számos hasznos új funkcióval kiegészítve, a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek megfelelően végeztük el.

A rendszer fejlesztése során figyelembe vett fontosabb jogszabályok:

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET)
 • 1995. évi LXVI. törvény (Ltv.) a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
 • 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
 • 24/2006. (IV. 29.) BM-IHMNKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről
 • 12/2005. (X. 27.) IHM rendelet az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól
 • 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
 • Az 195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes használatáról
 • 12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról


Az eWiniktat Ügyiratnyilvántartó rendszer mind a papír, mind pedig az elektronikus alapú iratok teljes életciklusát – a beérkezéstől az intézésen át az irattárba helyezésig – végigkíséri. Az e-közigazgatás megteremtésének a szellemében maximálisan támogatja az elektronikus ügyintézési folyamatot, a papír alapú dokumentumok és az elektronikus dokumentumok kezelését, az emailek fogadását, érkeztetését és az automatikus válaszadást. 

Az elektronikus aláírás alkalmazásának lehetőségét, a Microsec e-szigno alkalmazásának felhasználásával biztosítottuk.

Az iktatás éves iktatókönyvekben történik, amelyek évenként lezárásra kerülnek. Szerepkörökre, és csoportokra bontott jogosultság rendszer vezérli az egyes felhasználók hozzáférés szintjeit. Hatékony és jól kezelhető funkciók teszik gördülékennyé az ügymenetet. A különböző listák és statisztikák segítségével pontos képet kapunk az aktuális állapotokról, a folyamatban levő ügyek számáról, a határidős és hátralékos ügyekről.

A rendszer bevezetését követően is figyelemmel kísérjük, és beépítjük a munkát hatékonyabbá tevő felhasználói igényeket.

  • Érkeztetés (e-mail-ek érkeztetése, automatikus nyugtázás)
 • Szignálás
 • Előzmény keresés, különböző szempontok szerint
 • Szerelés, csatolás, iratkapcsolatok
 • Iktatás (téves iktatás kezelése: sztornózás, átiktatás)
 • Előadói ív, iktatókönyv nyomtatása
 • Kiadmányozás
 • Elintézés (kivezetés)
 • Határidő kezelés, figyeltetés
 • Iratmozgások: átadás, átvétel támogatása
 • Selejtezés, ügyiratok levéltárba adásának támogatása
 • Évzárás, nyitás
 • Jogosultság kezelés
 • Listák, statisztikák készítése
 • Naplózás (események, logikai műveletek)

Iktatás demo

Próbálja ki demo rendszerünket!

 • Teljesen Ingyenes
 • Minden kötelezettség nélkül
 • Nem kell regisztrálni
 • Mindent kipróbálhat

Kívánságra egy előre egyeztetett időpontban szívesen tartunk helyszíni bemutatót is.

Demo rendszer