Leasing és hitel modul nyitó képernyő

A hitel és leasing modul a Faktori logikája és struktúrája alapján épült fel. Hasonló menüstruktúrában, hasonló biztonsági eljárásokkal. Nem különálló alkalmazásként, hanem a Faktori-val integráltan megvalósítva, hogy biztosítani lehessen a közös ügyfél törzset, egységes árfolyamot, egységes kamatokat és közösített fizetéseket, és limitkezelést.

A hitel és leasing modul estében egy közös mindkét tevékenységet támogató alkalmazás került kifejlesztésre, amelyben természetszerűleg a két pénzügyi konstrukció különbségei pontosan kifejtésre kerülnek mind a szerződéskötési mind a lebonyolítási fázisban egyaránt.

A modul fő feladata a hitel/leasing szerződések nyilvántartása, aktuális hitel/leasing információnyújtás, a hitel és leasing ügyletek kamatainak és díjainak számítása, és számlázása mellett, az ügyletek pénzügyi lebonyolításnak az operatív támogatása. Ez magába foglalja az automatikus fizetési értesítő (számla) küldését, beérkezett törlesztések párosítását kipontozását, refinanszírozási hitelek kezelését, valamint ezen műveletek automatikus főkönyvi feladását.
A modul a hitel/leasing ügyleteket a szerződésmegkötésétől a végelszámolásig hivatott támogatni.