Az SZK-KKNM modul felépítése

 

Az állami kamattámogatás összegszámítását végző Állami Kamattámogatás Kalkulációs és Nyilvántartási Modul a Bank informatikai rendszeréből, napi gyakorisággal átvett alapadatokból kiindulva naponta kiszámolja a Széchenyi kártya hitelekhez kapcsolódó állami kamattámogatás összegét, valamint meghatározza az adott időszakban lehívható kamattámogatás nagyságát a Bank által megadott specifikációnak megfelelően. Azaz a KKNM tevékenységi köre kiegészül a Széchenyi Kártya folyószámlahitelhez kapcsolódó kamattámogatás számítási eljárásokkal.
Elkészíti a kamattámogatáshoz kapcsolódó napi SAP feladásokat a KKNM stage terültén, a Bank által megadott technikai követelményeknek megfelelően.

A kalkuláción felül a Modul, az érintett SZK hitelekre vonatkozóan, folyamatosan bővülő saját adatbázisában nyilvántartja az ügyletekhez kapcsolódó állami kamattámogatások összegét a hitel első igénybevételének időpontjától a feldolgozási ciklus záró dátumáig, illetve a hitelkeret lejártáig, vagy felmondásának napjáig.

Az egyes feldolgozások végén a lehívható állami kamattámogatásokról tételes és összesítő listákat készít, a felhasználói igény szerint, a legelső feldolgozástól kezdve az utolsó feldolgozással bezárólag, a feldolgozási ciklusoknak megfelelően.

Negyedévente a specifikációnak megfelelően elkészíti a KA-VOSZ Zrt.-nek az esedékes állami kamattámogatás igénylés fájlt.

Elkészíti és továbbítja a GL modul számára az állami kamattámogatásra vonatkozó, a Széchenyi Kártya folyószámlahitelhez kapcsolódó, időszakos főkönyvi feladásokat a Bank által megadott technikai követelményeknek megfelelő fájl formátumban.

Elkészíti a kamattámogatások havi elhatárolásait, valamint a negyedévente esedékes igényléseket alátámasztó analitikai kimutatásokat.

Platform

Operációs rendszer: Microsoft Windows
Adatbázis kezelő: Oracle 10g
Fejlesztő eszköz: Delphi

Banki referencia

Erste Bank Hungary Nyrt.