Az ESign rendszer az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (Eat.), valamint a NMHH-nak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat - és hatásköréről valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 151/2001. (IX. 1.) számú kormányrendeletnek megfelelő nyilvántartásokat vezeti és teszi közzé.

A rendszer két részre oszlik, önálló karbantartó modulból és önálló Web-es lekérdező modulból áll. Mindkettő saját adatbázisból dolgozik, amelyek között azonban szigorúan egyirányú szoros kapcsolat áll fenn. A karbantartó rendszeren belül történik az adatrögzítés, és az egyéb operatív műveletek. A karbantartó rendszer zárt belső rendszer, azaz csak az NMHH meghatározott munkatársai férnek hozzá. A lekérdező rendszer viszont nyilvános, azaz az interneten keresztül, az NMHH honlapján (www.nmhh.hu), bárki számára hozzáférhető. A már „publikált” azaz engedélyezett (ellenőrzött, jóváhagyott adattartalmú tételek) közül a nyilvános adat kategóriába tartozóak, a napi (folyamatos, vagy egyszeri) adat export/import során megjelennek a lekérdező rendszer adatbázisában is, s így elérhetőek, megtekinthetőek a nyilvános Web-es lekérdezéseken keresztül.

Referencia: