Kivonat rendszer

A Kivonat Rendszer (továbbiakban: KR) komplett megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a kivonatok készítésével kapcsolatos összes manuális munkavégzés minimálisra csökkenjen és az elvárásoknak megfelelően, minden igényt kielégítsen.

A „KR” moduláris felépítésű, ahol a tagolás jelenti a funkcionális elkülönülést a meghatározott felhasználói csoportok szerint (pl. központi SDA, központi USER, fióki SDA, fióki USER, fióki KC-s, CCC user, CBO user, stb. ), másrészt jelenti ennek számítástechnikai megvalósítását, ami a modulok elkülönített kezelését biztosítja.

A modulok önállóak, működtetésük független a többi modul meglététől, illetve használatától. Kiemelt modul, - a központi modul, amely nélkül a Rendszer nem működhet. A központi modul foglalja magába azokat a számítástechnikai, és egyben banki funkciókat, amelyekre az egyéb modulok tevékenységei alapozhatóak, vagy visszavezethetőek.

Egységes felülete által könnyen elsajátítható (felhasználóbarát), és az alkalmazott technológiának köszönhetően folyamatos működést (7/24), rugalmas paraméterezhetőséget és egyszerű adminisztrációt biztosít. Eszköztára könnyen érthető formában vezet végig a folyamatokon és a dialógokon is gyors, egyszerű mozgást biztosít a Felhasználóknak.

A Kivonat Rendszer alkalmas, az Ügyfelek részére folyószámla kivonatok, lekötött betét kivonatok, hitelkártya kivonatok és a kapcsolódó szolgáltatásoknak megfelelő költségszámlák (együttesen: kivonatok) előállítására, valamint azok tárolására (archiválására), lekérdezésére és pótlására, és amely az alábbi funkciókkal egészül ki.

Központban:

  • Központi, és Callcenter modul.
  • A nyomtató Cég számára, a nagymennyiségű kivonatok előállításához, és postázásához szükséges XML fájlok elkészítése, továbbítása.
  • Az E-mailben küldendő kivonatok elkészítése, és továbbítása.
  • Ügyfelek részére CD-re felírandó kivonatok generálása.
  • A kivonatpótlások darabszámainak tárolása, kimutatások, statisztikák készítése, pótlási díjtételek feladása a központi rendszernek.

Fiókokban:

  • A fiókban maradó kivonat adatok fiókonkénti exportálása, valamint fiókonkénti importálása, nyomtatása.
  • Aktuális kivonatok, valamint a korábbi kivonatok keresése, lekérdezése, valamint központból történő pótlása és  azok darabszámainak adminisztrálása.

Platform

Hardver: UNIX alapú szerver (adatbázis szerver)
Operációs rendszer: Microsoft Windows
Adatbázis kezelő: Relációs adatbázis technológia, SQL
Fejlesztő eszköz: Delphi

 

Banki referencia

Erste Bank Hungary Zrt.

FHB Lakáshitel Modul

A jelzálog fedezettel nyújtott lakáscélú hitelek jelzálogát az Földhitel és Jelzálogbank Zrt.(FHB) felvásárolja. Az önálló jelzálogjogok adás-vételével megvalósuló refinanszírozást, az állandó adatcserére vonatkozó követelményeket az FHB adatszolgáltatás és információszolgáltatás szabályzata rögzíti, amely folyamatosan változik. Ezért szükséges volt egy olyan önálló lakáshitel modul kifejlesztésére, amely folyamatosan képes a pótlólagos adatfelvitelt kezelni.

A modul a központi banki rendszer és az FHB rendszer közti interfész szerepét tölti be, azaz biztosítja a két rendszer közötti adatcserét, valamint analitikát készít az elszámolásokhoz, nyilvántartásokhoz.

Az FHB új irányelveinek megfelelőn a modul újabb és újabb verziója kerül kifejlesztésre és bevezetésére

Platform

Operációs rendszer: Microsoft Windows
Adatbázis kezelő: Oracle 12c
Fejlesztő eszköz: Delphi

Kamattámogatási modul (KKNM), Széchenyi kártya (SZK)

Az állami kamattámogatás összegszámítását végző Állami Kamattámogatás Kalkulációs és Nyilvántartási Modul a Bank informatikai rendszeréből, napi gyakorisággal átvett alapadatokból kiindulva naponta kiszámolja a Széchenyi kártya hitelekhez kapcsolódó állami kamattámogatás összegét, valamint meghatározza az adott időszakban lehívható kamattámogatás nagyságát a Bank által megadott specifikációnak megfelelően. Azaz a KKNM tevékenységi köre kiegészül a Széchenyi Kártya folyószámlahitelhez kapcsolódó kamattámogatás számítási eljárásokkal.
Elkészíti a kamattámogatáshoz kapcsolódó napi SAP feladásokat a KKNM stage terültén, a Bank által megadott technikai követelményeknek megfelelően.

A kalkuláción felül a Modul, az érintett SZK hitelekre vonatkozóan, folyamatosan bővülő saját adatbázisában nyilvántartja az ügyletekhez kapcsolódó állami kamattámogatások összegét a hitel első igénybevételének időpontjától a feldolgozási ciklus záró dátumáig, illetve a hitelkeret lejártáig, vagy felmondásának napjáig.

Az egyes feldolgozások végén a lehívható állami kamattámogatásokról tételes és összesítő listákat készít, a felhasználói igény szerint, a legelső feldolgozástól kezdve az utolsó feldolgozással bezárólag, a feldolgozási ciklusoknak megfelelően.

Negyedévente a specifikációnak megfelelően elkészíti a KA-VOSZ Zrt.-nek az esedékes állami kamattámogatás igénylés fájlt.

Elkészíti és továbbítja a GL modul számára az állami kamattámogatásra vonatkozó, a Széchenyi Kártya folyószámlahitelhez kapcsolódó, időszakos főkönyvi feladásokat a Bank által megadott technikai követelményeknek megfelelő fájl formátumban. 

Elkészíti a kamattámogatások havi elhatárolásait, valamint a negyedévente esedékes igényléseket alátámasztó analitikai kimutatásokat.

Platform

Operációs rendszer: Microsoft Windows
Adatbázis kezelő: Oracle 12c
Fejlesztő eszköz: Delphi

Banki referencia

Erste Bank Hungary Zrt.