Postafelügyeleti Informatikai Rendszer (PIR)

A PIR rendszer a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) részére készített rendszer, mely alapfeladatként a postai szolgáltatók és szolgáltatások nyilvántartását végzi. A PIR az NMHH különböző rendszereivel (ÜKR, Adatkapu, stb.) magas szinten integrált rendszer, mely külső rendszerek szolgáltatásait is igénybe veszi. A nyilvántartási feladatok ellátásán túl adatokat szolgáltat az NMHH a postai szolgáltatásokkal foglalkozó külső, publikus lekérdező felületének, s az NMHH gazdasági jellegű rendszereinek is. A nyilvántartási adatok befogadása alapvetően elektronikus formában (AK űrlapok) beérkező adatok fogadását és ellenőrzött feldolgozását jelenti, de a PIR hagyományos csatornákat is kezel. A nyilvántartási feladatok ellátásán túl fontos terület a hatósági ügyek – köztük a panaszügyek – folyamatainak rendszerszintű kezelése, támogatása, de ezeken felül további kiegészítő feladatokat (statisztikák készítése, mérési adatok fogadása, stb.) is ellát.

A rendszer 2021. júliusa óta áll éles üzemben.

Referencia: 

Azonosító gazdálkodás ügyintéző rendszer (AGA)

Az AGA rendszer a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) részére készített rendszer, mely az ún. azonosító gazdálkodást támogatja. Azon elektronikus hírközlési szolgáltatókat és az általuk használt azonosítókat tartja nyilván, amely azonosítók a 164/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak (elektronikus hírközlő hálózatok azonosítói). Az NMHH az azonosító gazdálkodás – hatósági eljárás - keretében az azonosítókat leköti, kijelöli a szolgáltatóknak, vagy szolgáltatók közötti számmező átadást engedélyez, valamint ezek visszavonásáról rendelkezik. Az AGA rendszer feladata az azonosító gazdálkodással kapcsolatos ügyintézői feladatok támogatása, ezen belül a készítendő iratok szerkeszthetősége a felvitt sablonok segítségével és szabad szerkesztéssel is; az iratok eltárolása, megjelenítése; az azonosítók lekötési és használati díjainak beszedéséhez a számlázási adatok előkészítése, az SAP feladás elkészítése, az azonosítók használatának/kiosztásának folyamatos, naprakész nyilvántartása, publikálása.

Referencia: 

Tantusz rendszer

A TANTUSZ portál a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Média- és Hírközlési Biztos közös tájékoztató oldala. A TANTUSZ az Ön fogyasztói szokásai alapján segít eligazodni a vezetékes- és mobiltarifák között, bemutatja a külföldi mobiltelefon-használat (roaming) költségeit, valamint a szolgáltatók kombinált (vezetékes telefon, internet, televízió együtt) csomagkínálatát is. Tájékoztat arról, hogy az Ön által megadott magyarországi lakcímen milyen szélessávú internet-hozzáférések, illetve televíziós szolgáltatások közül lehet választani.

Referencia: 

ESIGN Elektronikus aláírással kapcsolatos nyilvántartások

Az ESign rendszer az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek megfelelő, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által vezetett, a bizalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartásokat vezeti és teszi közzé.

A rendszer két részre oszlik, önálló karbantartó modulból és önálló Web-es lekérdező modulból áll. Mindkettő saját adatbázisból dolgozik, amelyek között azonban szigorúan egyirányú szoros kapcsolat áll fenn. A karbantartó rendszeren belül történik az adatrögzítés, és az egyéb operatív műveletek. A karbantartó rendszer zárt belső rendszer, azaz csak az NMHH meghatározott munkatársai férnek hozzá. A lekérdező rendszer viszont nyilvános, azaz az interneten keresztül, az NMHH honlapján (www.nmhh.hu), bárki számára hozzáférhető. A már „publikált” azaz engedélyezett (ellenőrzött, jóváhagyott adattartalmú tételek) közül a nyilvános adat kategóriába tartozóak, a napi (folyamatos, vagy egyszeri) adat export/import során megjelennek a lekérdező rendszer adatbázisában is, s így elérhetőek, megtekinthetőek a nyilvános Web-es lekérdezéseken keresztül.

Referencia: 

Központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisa (KEHTA)

A KEHTA alkalmazás a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) feldolgozó és nyilvántartó rendszere. Az NMHH az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159/B. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-től működteti a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisát (KEHTA), és a működtetés céljából feldolgozza a beérkezett adatokat. A rendszer feladata az OBH és NAV határozatainak feldolgozása, a feldolgozások eredményeinek visszajelzése, s a határozatokban érintett szolgáltatók kiértesítése.

Referencia: 

MA - Munkaügyi Adatbázis

Az Interface Kft. az EMMA rendszert 2004-ben fejlesztette a HP, illetve a VT-Soft alvállalkozójaként, de a fejlesztési jogok kizárólagos tulajdonosaként a Foglalkoztatási Hivatal számára. A rendszer egy nagyméretű, több tízmillió sor adatot tartalmazó, külső ellenőrzésekkel (OEP, stb.) kiegészített, országos munkaügyi nyilvántartás. A fejlesztés Bea Weblogic platformon, Java környezetben, Oracle adatbázisra történt.

(Jelenleg MA - Munkaügyi Adatbázis - néven működik a NISZ - Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. - keretein belül.)

A rendszer jelenlegi fő felhasználói köre a munkaügyi felügyelők, de emellett fontos munkaügyi statisztikák és összesítések alapját biztosítja.

A rendszer 7x24 órás üzemben működik, elkészülte óta az Interface Kft. folyamatosan supportálja.

A rendszer inputja 2007. január 1. óta már a NAV adatközlésén alapul.

Referencia: 

Kárpótlási és kárrendezési rendszerek

A 1991 és 2011 között fejlesztett, az OKKH, a KKI, a KIH majd a KIMISZ égisze alatt üzemeltetett kárpótlási és kárrendezési központi rendszerek:

 • KKIEG rendszer
 • XXXII-es személyi kárpótlási rendszer
 • XXIX-es személyi kárpótlási rendszer (hivatalból intézendő ügyek)
 • XXIX-es személyi kárpótlási rendszer (Musz és élet elvesztése új beadványok)
 • Kárpótlási jegyről életjáradékra váltó rendszer
 • Nemzeti gondozási díj elintéző rendszere
 • Nyugdíj-kiegészítés elintéző rendszere
 • Átmeneti kockázati alap elintéző rendszere
 • Központi iktató rendszer
 • I. vagyoni elintéző rendszer
 • II. vagyoni elintéző rendszer
 • Vagyoni pótelintéző rendszer
 • I. földalap árverési rendszer
 • II. földalap árverési rendszer
 • Vagyoni másodfokú rendszer

Referencia: 

PHARE Számlavezetés

A DSZR rendszer a Magyar Államkincstárban működő deviza számlavezetési és átutalási rendszer. Állami intézmények, hivatalok, egyetemek, minisztériumok és önkormányzatok deviza számláit, valamint devizával kapcsolatos átutalásait kezeli. A Magyar Nemzeti Bankkal és a Nemzetgazdasági főkönyvi rendszerrel már teljes egészében, az ügyfelekkel pedig már részben megvalósult az elektronikus adatkapcsolat. A DSZR rendszer támogatását és a törvényi módosítások követését végezzük.

Referencia: